Wat succesvolle denkers ons geleerd hebben over het onbewuste brein | Blogserie Het onbewuste Brein #1

In het dagelijkse leven doe je zo veel dingen automatisch. Dat komt door het onbewuste brein. Wat nou als je jouw onbewuste brein effectiever kan inzetten om succesvol te worden?

De blogserie Het Onbewuste brein heeft als doel om jou samengevatte achtergronden te bieden die je nodig hebt om jouw persoonlijke én professionele ontwikkeling naar het volgende niveau te helpen. Het zal je inzicht geven in hoe het brein werkt, op een praktische manier. Daarnaast geven we je een paar handvatten die jou inzicht geven over wat de kracht en impact van jouw (onbewuste) brein is en wat de effecten daarvan zijn op jouw succes.

In deze eerste blog geven we een historische context rondom het onbewuste brein. Wat kunnen we leren van succesvolle historische denkers en hoe wordt ons gedrag beïnvloedt door ons onbewuste brein?

Het Brein en Gedrag door de Eeuwen heen

Al duizenden jaren zijn filosofen, biologen, psychologen, en ‘gewone’ mensen geïnteresseerd in het gedrag van zichzelf en andere mensen. Aristoteles (384-322 v. Chr.) maakte, voor zover bekend, als eerste observaties van het menselijk gedrag en koppelde hier conclusies aan dat er verschillende soorten ‘zielen’ bestonden.

Descartes (1596-1650) scheidde de geest van het lichaam (“Cogito ergo sum” – Ik denk dus ik besta). John Locke (1632-1704) beschreef de menselijke geest bij de geboorte als een “wit blad” (Tabula Rasa), waar ervaringen en kennis als het ware op beschreven werden.

Wat betreft de ontwikkeling van de identiteit, wordt G. Stanley Hall (1846-1924) over het algemeen gezien als de pionier van de ontwikkelingspsychologie. Hij was de eerste wetenschapper die op grote schaal onderzoek deed naar de ontwikkeling bij kinderen.

Napoleon Hill

Eén van de mensen die een grote impact heeft gehad op de persoonlijke en zakelijke ontwikkeling van vele individuen, was geen filosoof of psycholoog. Zijn naam is Napoleon Hill (1883-1970) en zijn meest bekende werk is Think and Grow Rich. Dat boek staat al jaren in de Top 10 meest verkochte persoonlijke ontwikkeling boeken ter wereld.

Think and Grow Rich (1937) is de samenvatting van tientallen interviews die Hill gedaan heeft met verschillende succesvolle mensen uit zijn tijd, waaronder Andrew Carnegie, één van de rijkste mensen van toen. Een belangrijk principe uit die interviews, en het boek van Hill, is dat het menselijke onderbewuste brein een essentiële en fundamentele drijfveer is voor het succes wat een individu nastreeft.

Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856-1939) is een van de grondleggers van de psychoanalyse, en deed in Wenen onderzoek naar de ontwikkeling van een persoon en diens identiteit. De werkwijze van Freud bleek effectief, wat leidde tot theorieën die de ontwikkeling van kinderen en identiteit revolutioneerde. In de psychoanalyse van Freud maakte hij onderscheid tussen drie soorten energie die de onbewuste identiteit vormen, namelijk het EGO, het ID, en het Superego. 

Het ID beschrijft het meest primitieve gedeelte van de menselijke geest, en is de bron van alle driften en drang. Het ID zoekt altijd naar de weg om het gevoel van het plezier te maximaliseren, en deze driften zijn ongestuurd en ongeremd.

Het EGO is daarentegen de energie (en het gedeelte van de geest) die de primitieve ID terugroept en beperkt tot maatschappelijk verantwoorde proporties. Het wordt ook wel ‘gezond verstand’ genoemd. Wanneer er alleen maar wordt toegegeven aan de driften van het ID, kan dat leiden tot problemen en daarom moet dat worden vermeden, aangepast, of uitgesteld.

En daarnaast heb je het Superego. Dit gedeelte internaliseert de waarden, normen, en idealen van de maatschappij waar het individu onderdeel van is. Het Superego wordt dus enorm beïnvloed en gestuurd door verschillende instanties, zoals ouders, school, of bijvoorbeeld religie.

Met name de ouders zijn belangrijk in het ontwikkelen van het Superego, en daarom lijkt de identiteit van een kind vaak op die van zijn of haar ouders. Het bepaalt wat goed is en wat fout is, en het wordt geleid door morele doelen en het idee van een perfecte zelf. Dit uit zich logischerwijs allemaal onbewust in je gedrag, automatisch geregeld door je brein.

Carl Jung

In de trainingen van MartijnSchaap.com neemt het onbewuste brein van de mens een belangrijke plaats in. Of het nu gaat om onbewust gedrag, onbewuste drijfveren of onbewuste reacties, het onbewuste brein zorgt voor het overgrote deel van het gedrag dat gedurende de dag zichtbaar is, maar natuurlijk ook te beïnvloeden is.

Samen met Freud legde psycholoog Carl Jung (1875-1961) de basis voor de moderne inzichten omtrent het bestaan en de mogelijke inhouden van het Onbewuste. Waar Freud het onderbewuste met name zag als een zetel met seksuele en agressieve driften voortkomende uit verdrongen impulsen van de jeugd, ging Jung hier veel dieper op in.

Jung zag in het onbewuste een psychische bassistructuur, met de menselijke anatomie vergelijkbaar, die voor alle mensen gelijk is en waar veel grondpatronen voor menselijk gedrag verankerd liggen. Groot onderdeel van de gedachtegang van Jung heeft te maken met de verschillende persoonlijkheidstypen die hij onderscheidde. Dat begint bij de vier mentale functies die Jung denken, voelen, gewaarwording en intuïtie noemt. Het overheersend gebruik van één van deze functies is bepalend voor de karakterstructuur van een persoon.

Behalve deze vier mentale functies, onderscheidt Jung twee houdingen die de richting van het bewustzijn bepalen. Dit zijn de introverte en de extraverte houding. De combinatie van de vier mentale functies en de twee fundamentele houdingen zorgen dus voor acht verschillende persoonlijkheidstypen, en dit is het fundament voor MBTI (Meyers-Briggs Type Indicator). Carl Jung heeft hiermee een bijzonder fundament gelegd voor het begrip van bewuste en onbewuste gedragingen.

Het fundament van de verschillende MartijnSchaap.com trainingen is gebaseerd op de manier waarop ons brein werkt. De praktische kant van de neurowetenschappen geeft heel veel inzicht in hoe mensen daadwerkelijk in elkaar zitten, en wij gebruiken dat fundament om de impact van onze trainingen veel groter te laten zijn. Het is de bewezen weg naar duurzame gedragsverandering, en hierin zit het succes verscholen.

Benieuwd naar onze trainingen en hoe jij succesvol kan omgaan met het onbewuste brein? Neem dan contact met ons op!

Was deze blog nuttig? Deel hem!

Neem contact op

Login